PONG

Pionir među igrama usavršen i modernizovan!
Postoji razlog zašto PONG se aktivno igra širom svijeta još od 1972. godine.
Postoje 3 težine:
• Ukrašena LED svjetlima i zvukom
najnovije tehnologije koja prenose
atmosferu igre.
• Možete igrati sami ili protiv prijatelja.

Za ljude sa takmičarskim duhom!

Ovakav aparat trenutno imamo u okviru tržnog centra “Kamelija” u Kotoru!